• הקמה, ניהול, ותפעול-שוטף של בתי-ספר אינטרנטיים
  • פיתוח מערכות עזר והתאמות ייחודיות ללימוד מקוון
  • הדמיית פעילויות מורכבות ע"י מולטימדיה ייעודית להסבר אופני פעולה/מכניקת עבודה
    כעזרי המחשה ולימוד Illustration of Mechanism of Action – MoA