סיגניפיקסט

פיתוח לומדות

אנו מתמחים בפיתוח לומדות ממוחשבות ייעודיות לחברות עסקיות ובעדכון והסבת לומדות ישנות.

עדכון לומדות יכלול רענון תוכן ועדכון טכנולוגי להתאמת הלומדות לטכנולוגיות הנוכחיות .
הלומדות החדשות יעבדו ללא פלאש (.SWF) על בסיס HTML5 .
וישמרו על כל הפונקציונליות, האינטראקטיביות, האנימציות, סרטוני הוידיאו, הסאונד וכיוב' שהיו בלומדות המקוריות.

ייחודה של סיגניפיקסט בפיתוח מערכות הדרכה הינו שילוב הרצאות אינטראקטיביות – היוצרות אינטרקציה אקטיבית עם הלומד, סרטוני וידיאו ערוכים והדמיות MoA כחלק אינטגרלי מתוכנית ההדרכה המקוונת.

צוות פיתוח הלומדה הינו בעל רקע רחב בניתוח תוכנה, בהתאמת נושא הלימוד ללמידה מתוקשבת, לצוות פיתוח הלומדות של החברה נסיון במגוון רחב של תעשיות: רפואה ביטוח, אקדמיה, תעשיה כבדה, תעשיית המזון, ועד מוצרי תוכנה מתקדמים.

בזכות היכולת לשלב סימולציות אינטראקטיביות, טכנולוגיה זו מהווה פתרון אידיאלי כאשר יש צורך ללמד מוצר תוכנה מורכב הדורש תרגול רב-שלבי. פיתוח הלומדה נעשה תוך בנית training data והפעלת הסימולציות בתרגולי on line.

יתרונות הלמידה הממוחשבת:

  • הלומדות וההרצאות מוצגות עם תוכן עניינים מקושר ואפשרויות חיפוש. כך שניתן ללמוד יחידת לימוד מלאה מתחילתה ועד סופה, או לבחור נושא לצורך רענון והעמקה
  • אפשרות לקביעת קצב לימוד לפי נוחיות המשתמש
  • שימוש ברשימת מושגים ממוחשבת (glossary)
  • שילוב תבניות למידה גרפיות
  • שילוב אינטראקטיביות של הלומד
  • קריינות בשפות שונות
  • סימולציות ותרגול on-line של תהליכי עבודה במוצרי תוכנה מורכבים ללא צורך בהתקנת סביבות, שרתים, בסיסי נתונים וכדומה
  • ללא הגבלת מספר המשתמשים
  • אפשרות שילוב במערכת LMS כחלק ממערך הדרכה / לימוד / ניהול השתלמויות.

דוגמאות: