סיגניפיקסט

הדמיית פעילות

Illustration of Mechanism of Action – MoA

לצורך הבנת מנגוני הפעילות של מערכות מורכבות, כדוגמת תרופות או מיכשור רפואי מתקדם, נדרש להמחיש את שיטת הפעולה / הפעילות באופן ברור, מעניין, זורם ואטרקטיבי מבחינה ויזואלית ותוכנית.

בד בבד על החומרים המועברים לשמור על המראה והזהות התאגידית של החברה המפתחת ולהיות תואמים לאתר / חומרי הלימוד הנוספים של המזמין.

בדיוק לשם כך התמחנו וייצרנו בשנים האחרונות איורים והמחשות המשלבים אנימציות אינטראקטיביות (המאפשרים התערבות של הלומד ומענה על שאלות , למנגנוני פעילות של תרופות.

ההמחשות יכולות לעמוד כהסבר בפני עצמו או להיות משולבות בהסבר מקיף יותר כחלק מהרצאה או מקורס שלם.