Web Cast

פיתוח לומדות

SignifiCast - courseware sample

אנו מתמחים בפיתוח לומדות ממוחשבות ייעודיות לחברות עסקיות.
ובעדכון והסבת לומדות ישנות.

עדכון לומדות יכלול רענון תוכן ועדכון טכנולוגי להתאמת הלומדות לטכנולוגיות הנוכחיות .
הלומדות החדשות יעבדו ללא פלאש (.SWF) על בסיס HTML5 .
וישמרו על כל הפונקציונליות, האינטראקטיביות, האנימציות, סרטוני הוידיאו, הסאונד וכיוב' שהיו בלומדות המקוריות.

ייחודה של סיגניפיקסט בפיתוח מערכות הדרכה הינו שילוב הרצאות, סרטוני וידיאו ערוכים והדמיות MoA כחלק אינטגרלי מתוכנית ההדרכה המקוונת.

שילוב ייחודי זה מאפשר לתוכנית ההדרכה להיות יעילה יותר, זכורה יותר לאורך זמן וקלה יותר להבנה. .

לומדות ממוחשבות מהוות אמצעי יעיל להעברת ידע וליישומו הן בשלבים ראשוניים והן בשלבים מתקדמים כאשר נדרשת
העמקת הידע והגעה לרמת שליטה בו.

צוות פיתוח הלומדה הינו בעל רקע רחב בניתוח תוכנה, בהתאמת נושא הלימוד ללמידה מתוקשבת. כולל בניית סימולציות. ותרחישים אפשריים.

לצוות פיתוח הלומדות של החברה נסיון במגוון רחב של תעשיות: רפואה ביטוח, אקדמיה,
וכן בתעשיה כבדה, תעשיית המזון, ועד מוצרי תוכנה מתקדמים.

בזכות היכולת לשלב סימולציות אינטראקטיביות, טכנולוגיה זו מהווה פתרון אידיאלי כאשר יש צורך ללמד מוצר תוכנה מורכב הדורש תרגול רב-שלבי. פיתוח הלומדה נעשה תוך בנית training data והפעלת הסימולציות בתרגולי on line.


יתרונות הלמידה הממוחשבת:


Home   |   About    |    Webcast    |    iStudy - e-learning    |    Medical Internet Sites   |   Medicines' MoA   |   Samples   |   Contact us