SignifiCast

סיגניפיקסט - לימודים מקוונים

SignifiCast = Significant webCast

הפקה, יצירה, עריכה והתאמת תכנים מקצועיים ללמידה מקוונת - e-Learning.

החברה פועלת בשני ערוצים מקבילים:

 • ספק פתרון: עיבוד חומר גלם בסיסי ממומחי-התוכן הרלוונטיים (שבאחריותם חומרי הלימוד), ויצירת פתרון מלא לפי צרכי והגדרות הלקוח לנושא זה ניתן לראות בנו 'קבלן משנה' הנותן שירותים למוסד / לקוח.

 • יוצרי תוכן: אנו יוזמים ומפיקים תוכנית לימוד מלאה, עם מומחים בתחום הספציפי, ומשווקים אותה לקהל היעד כקורס שלם.
  תוכנית הלימודים במסגרת זו יכולה להיות אינטרנטית מלאה או משולבת בפגישות פרונטאליות, לרבות התאמות תוכן לקהלים ספציפיים על פי העניין. (ר' למשל בתי הספר ללימודי המשך ברפואה, בית הספר לתרבות והשפה הסינית ועוד).

ההתמקדות שלנו היא ב On Demand e-lerning
היינו: יצירת חווית-לימוד עשירה ויעילה, שזמינה 24 שעות, לכל תלמיד עם הרשאת-גישה, מכל מקום בארץ ובעולם..

לחברה נסיון של יותר מ 13- שנים בתחום, במהלכה פיתחנו מתודולוגיות עריכה ייחודיות להרצאות המשודרות
להתאמת ההרצאה האקדמית ללימוד במדיה האינטרנטית וכלי עזר נוספים להעצמת היעילות והעניין בלימוד המקוון

תהליך העבודה:

 • אפיון או "פיצוח" למידה:
  ניתוח צרכים, תחקור מומחה תוכן, אפיון והגדרת מטרות,
  ועל פי אלו - תכנון הפתרון לצורך, בחירת שיטות ותמהילי הלמידה, כלי הערכה ומדידה ועוד.

 • יישום:
  במגוון כלים להגשת תוכן ובכלל זה יצירת תוכן ללמידה פרונטאלית (מצגות, אנימציות, סרטונים),
  וללמידה מתוקשבת המשולבת במערכות לניהול ולתמיכה בלומד ובמלמד.
 • תחומי פעילותנו העיקריים:

  בתי ספר אינטרנטיים:

  • הפקה, צילום ועריכה מקצועית של הרצאות לשילוב במערכי השיעורים של בתי הספר
  • הקמה, ניהול, ותפעול-שוטף של בתי-ספר אינטרנטיים
  • פיתוח מערכות עזר והתאמות ייחודיות ללימוד אינטרנטי
  • הדמיית פעילויות מורכבות ע''י מולטימדיה ייעודית להסבר אופני פעולה/מכניקת עבודה
   כעזרי המחשה ולימוד Illustration of Mechanism of Action - MoA

  כנסים וימי עיון:

  • On Demand Webcasting - הפיכת הרצאות, כנסים מדעיים וימי עיון לתוכן לימודי נגיש באינטרנט

  Home   |   About    |    Webcast    |    iStudy - e-learning    |    Medical Internet Sites   |   Medicines' MoA   |   Samples   |   Contact us